CO NABÍZÍMEPrávní služby

MŮŽETE SE NA NÁS OBRÁTITPoskytujeme právní služby
v celé řadě oblastí

V českém právním systému se pohybujeme již přes 20 let, takže ať už je Vaše situace jakákoli, jsme připraveni Vám pomoci. Náš tým kombinuje své dlouholeté odborné znalosti s profesionální péčí a empatií. Chápeme, jak obtížná pro Vás může být nastalá situace, ale nemějte obavy. Jsme zde pro Vás.

Každý pátek nabízíme také bezplatné právní poradenství.

ODZKOUŠENÁ ŘEŠENÍ
Většina podobných případů sdílí stejné postupy. Díky našim dlouholetým zkušenostem dosáhnete úspěchu.
VŽDY NASLOUCHÁME
Za každým případem stojí osobní příběh. Náš advokát Vám bude profesionální oporou a rádcem.
JASNÉ PODMÍNKY
Než se pustíme do práce, poskytneme Vám podrobný odhad nákladů. Žádné skryté poplatky Vás nečekají.
SPRÁVNÁ CESTA
Nalezneme pro Vás realistickou a dosažitelnou cestu, která nám umožní dosáhnout Vašich cílů.
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
Na každém klientovi nám záleží. Budeme chránit Vaše zájmy a poskytovat Vám upřímné právní rady.

SLUŽBYObčanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme tyto služby:

 • Vypracování všech druhů občanskoprávních smluv.
 • Smlouvy a dokumenty týkající se práv k nemovitostem, zejména převodů staveb, pozemků, bytových jednotek, družstevních podílů apod.
 • Sepis zástavních smluv a smluv o zřízení služebností.
 • Sepis nájemních smluv a výpovědí, zastupování ve sporech z nájmů a další služby týkající se nájemních vztahů.
 • Podílové spoluvlastnictví, zrušení a vypořádání a spory z toho plynoucí.
 • Zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení, nabývání dědictví, dědické spory, závěti a vydědění, likvidace dědictví.
 • Zpracování právních rozborů a stanovisek a návrhy řešení specifických situací.
 • Služby spojené s vymáháním pohledávek. Sepisování předžalobních výzev, splátkových kalendářů a dozor nad jejich plněním, sepisy žalob k soudům a rozhodcům, zastupování před soudy, postupování pohledávek, zastupování v exekučním a insolvenčním řízení.
 • Škodné události, nahlašování a uplatňování škodních nároků u pojistitelů, zaměstnavatelů a třetích osob, vymáhání pojistného plnění apod.

SLUŽBYObchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytujeme tyto služby:

 • Vypracování všech druhů obchodních smluv.
 • Příprava směnek, smluv o vyplňovacím směnečném právu, převody směnek, uplatňování nároků ze směnek včetně zastoupení v soudním řízení, směnečné rukojemství.
 • Zastupování podnikatelských subjektů před soudy, rozhodci, správními orgány.
 • Zpracování právních rozborů a stanovisek a návrhy řešení specifických situací.
 • Komplexní služby spojené s vymáháním pohledávek z obchodních vztahů, efektivní spolupráce se soudními exekutory, postupování pohledávek.
 • Zastupování podnikatelských subjektů v oblasti veřejných zakázek.

SLUŽBYInsolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme tyto služby:

 • Výkon činnosti insolvenčního správce jak v konkursech tak i v oddluženích, dohled nad plněním oddlužení, podávání zpráv o průběhu oddlužení insolvenčnímu soudu a další.
 • Poradenství dlužníkům- sepisy insolvenčních návrhů, návrhů na povolení oddlužení.
 • Sepis přihlášek pohledávek insolvenčních věřitelů a uplatňování jejich nároků v incidenčních sporech.
 • Zastoupení ve věřitelských orgánech.

SLUŽBYTrestní právo

V oblasti trestního práva poskytujeme tyto služby:

 • Zastupování podezřelých u policejních orgánů.
 • Obhajoba obviněných v přípravném řízení i před soudem.
 • Obhajoba mladistvých.
 • Sepisování opravných prostředků (odvolání, stížnost, dovolání, návrh na povolení obnovy řízení, ústavní stížnost, atd.).
 • Zastupování poškozených v adhezním řízení (náhrada škody a nemajetkové újmy v trestním řízení).
 • Uplatňování nároků poškozených vůči pojišťovnám, dopravní nehody.
 • Konzultace, sepis a podání trestních oznámení.

SLUŽBYRodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme tyto služby:

 • Komplexní právní servis při řešení rozvodu manželství a úpravy poměrů k nezletilým dětem, zastupování v rámci těchto řízení, sepisování dohod mezi manželi a rodiči.
 • Dohody o vypořádání SJM, zastupování ve sporech o vypořádání SJM.
 • Opatrovnictví a omezení svéprávnosti.
 • Dohody rodičů o styku s nezletilými dětmi, zastupování v těchto sporech.
 • Zvýšení a snížení výživného, změny výchovného prostředí.
 • Pěstounská péče a osvojení, popření otcovství.

SLUŽBYPracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme tyto služby:

 • Pracovní smlouvy, vznik, změna a rozvazování pracovních poměrů.
 • Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech.
 • Odpovědnost v rámci pracovněprávních předpisů a náhrady škod (včetně otázek pracovních úrazů a nemocí z povolání).
 • Efektivní spolupráce s personalisty velkých zaměstnavatelů.

SLUŽBYOstatní

Dále Vám nabízíme:

 • Advokátní úschova peněz.
 • Ověřování podpisů.

„Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.“

MARCUS AURELIUS

KONTAKTUJTE NÁSSJEDNAT SCHŮZKU

  BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

  Každý pátek od 12:30 do 13:30 nabízíme v sídle naší advokátní kanceláře jednorázové bezplatné právní poradenství v délce 20 minut.

  Obsahem není podrobný rozbor podkladů či sepis listin ale pouze poskytnutí základních informací o právech a povinnostech klienta, případně doporučení vhodného postupu řešení dané věci.

  Bezplatné právní poradenství je poskytováno po předchozím objednání na tomto telefonním čísle:

  Mgr. Radim Struminský - Advokátní kancelář
  IČO: 66246008
  DIČ: CZ7302184934
  ID datové schránky (advokát): 9trdx49
  ID datové schránky (správce): 978yhcs

  PROVOZNÍ DOBA:

  Po: 8:00 – 17:00

  Út: 8:00 – 16:00

  St: 8:00 – 16:00

  Čt: 8:00 – 17:00

  Pá: 8:00 – 15:00

  So: zavřeno

  Ne: zavřeno

  INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE:

  INFORMACE pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  Advokát informuje své klienty v postavení spotřebitele, že pokud při poskytování právních služeb dojde mezi klientem – spotřebitelem a advokátem ke sporu, existuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, možnost mimosoudního řešení takového sporu mezi advokátem a klientem, přičemž subjektem mimosoudního řešení takových spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora.

  Kontaktní údaje a další informace naleznete na www.cak.cz.

  © Copyright 2000 - 2021 Mgr. Radim Struminský. Všechna práva vyhrazena.