ZKUŠENOSTIPŘES 21 LET
ADVOKÁTNÍ PRAXE

ZNALOSTIORIENTUJEME SE
V ŘADĚ OBLASTÍ PRÁVA

VÝSLEDKYSTOVKY ÚSPĚŠNĚ
UZAVŘENÝCH PŘÍPADŮ

POTŘEBUJETE RADU?PORADENSTVÍ V CELÉM
SPEKTRU PRÁVNÍCH OBLASTÍ

Naše advokátní kancelář nabízí své služby v mnoha oblastech práva.  Svou pomocnou ruku Vám můžeme podat v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného či trestního. Výhodou je mnohaletá činnost Mgr. Struminského jako insolvenčního správce a praktické zkušenosti v oblasti práva insolvenčního jak u korporátních úpadků tak i oddlužení fyzických osob. Klademe důraz na profesionální a individuální přístup při zohlednění konkrétní situace a požadavků klienta. Za zcela zásadní pak považujeme vytvoření vztahu důvěry mezi advokátem a klientem.

NAŠE MISEV NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI SE ŘÍDÍME SPOLEČNOU VIZÍ ÚSPĚCHU, NIKOLI VIDINOU ODMĚNY.

SPECIALIZACENABÍZÍME SLUŽBY
V TĚCHTO OBLASTECH PRÁVA

OBČANSKÉ PRÁVO

OBČANSKÉ PRÁVO

OBČANSKÉ PRÁVO
Občanskoprávní smlouvy, nemovitosti, zastupování před soudy, vymáhání pohledávek a exekuce, náhrada škody či nemajetkové újmy a jiné.
OBCHODNÍ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO
Komplexní služby pro obchodní korporace a družstva, jejich zastupování před soudy a rozhodci, obchodní smlouvy, směnky, právní rozbory a jiné.
INSOLVENČNÍ PRÁVO

INSOLVENČNÍ PRÁVO

INSOLVENČNÍ PRÁVO
Výkon činnosti insolvenčního správce, sepis návrhů na povolení oddlužení a jiných insolvenčních návrhů, přihlášky pohledávek, zastupování ve věřitelských orgánech, příprava reorganizačních plánů a jiné.
TRESTNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO
Obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených v rámci trestního řízení, poradenství podezřelým v úvodních fázích trestního řízení a jiné.
RODINNÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO
Rozvody, péče a výživa k nezletilým dětem, vypořádání společného jmění manželů, opatrovnictví, úprava styku k dětem a jiné.
PRACOVNÍ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO
Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců před soudy, náhrady škod z pracovního poměru, pracovní smlouvy a skončení pracovního poměru, právní rozbory a jiné.

Letiště Ostrava, a.s.

Advokátní kancelář Mgr. Radima Struminského dlouhodobě zastřešuje kompletní právní agendu společnosti Letiště Ostrava, a.s. Oceňujeme zejména flexibilitu a mnohaleté odborné zkušenosti na vysoké úrovni.

Ing. Michal Holubec

místopředseda představenstva

Démos trade, a.s.

S advokátem Mgr. Radimem Struminským dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme v rámci právního servisu pro naši firmu.

Tomáš Smolík

předseda představenstva

COOP Beskydy, spotřební družstvo

Dlouhodobá a precizní spolupráce ve všech oblastech
poskytovaných právních služeb.

Ing. Milan Stareček

předseda představenstva

B4B INKASSO s.r.o.

Oceňujeme odborné znalosti a dosažené vynikající výsledky při uplatňování pohledávek našich klientů a zastupování v soudních sporech.

Ing. Vladislav Bubík

jednatel společnosti

0123456789001234567890LET PRAXE V ADVOKACII
01234567890012345678900123456789001234567890UZAVŘENÝCH PŘÍPADŮ
012345678900123456789001234567890ŘEŠENÝCH ODDLUŽENÍ

NÁŠ KOLEKTIV

https://struminsky.cz/wp-content/uploads/2021/07/mgr-radim-struminsky-2a.jpg
Mgr. Radim Struminský

Advokát

https://struminsky.cz/wp-content/uploads/2021/07/mgr-ondrej-cervenka.jpg
Mgr. Ondřej Červenka

Advokátní koncipient

https://struminsky.cz/wp-content/uploads/2021/07/silvie-kastovska.jpg
Silvie Kaštovská

Asistentka

KONTAKTUJTE NÁSSJEDNAT SCHŮZKU

  BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

  Každý pátek od 12:30 do 13:30 nabízíme v sídle naší advokátní kanceláře jednorázové bezplatné právní poradenství v délce 20 minut.

  Obsahem není podrobný rozbor podkladů či sepis listin ale pouze poskytnutí základních informací o právech a povinnostech klienta, případně doporučení vhodného postupu řešení dané věci.

  Bezplatné právní poradenství je poskytováno po předchozím objednání na tomto telefonním čísle:

  Mgr. Radim Struminský - Advokátní kancelář
  IČO: 66246008
  DIČ: CZ7302184934
  ID datové schránky (advokát): 9trdx49
  ID datové schránky (správce): 978yhcs

  PROVOZNÍ DOBA:

  Po: 8:00 – 17:00

  Út: 8:00 – 16:00

  St: 8:00 – 16:00

  Čt: 8:00 – 17:00

  Pá: 8:00 – 15:00

  So: zavřeno

  Ne: zavřeno

  INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE:

  INFORMACE pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  Advokát informuje své klienty v postavení spotřebitele, že pokud při poskytování právních služeb dojde mezi klientem – spotřebitelem a advokátem ke sporu, existuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, možnost mimosoudního řešení takového sporu mezi advokátem a klientem, přičemž subjektem mimosoudního řešení takových spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora.

  Kontaktní údaje a další informace naleznete na www.cak.cz.

  © Copyright 2000 - 2021 Mgr. Radim Struminský. Všechna práva vyhrazena.