MGR. RADIM STRUMINSKÝInsolvenční správce

Insolvence

Mgr. Radim Struminský je dlouholetým insolvenčním správcem. Je spoluautorem reorganizačního plánu ve věci úspěšně dokončené reorganizace známé strojírenské společnosti. Byl insolvenčním správcem v celé řadě konkursních věcí a v rámci stovek oddlužení. Do 26. 6. 2019 působil jako samostatný insolvenční správce. Počínaje dnem 27. 6. 2019 je ohlášeným společníkem Slezské insolvenční v.o.s., se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, 736 01 Havířov-Podlesí, IČ 08239428.

Z pozice insolvenčního správce dokážeme vyhodnotit, zda jsou splněny podmínky pro podání návrhu a odhadnout další průběh řízení.

Z pozice insolvenčního správce dokážeme nejlépe vyhodnotit, zda jsou splněny podmínky pro podání návrhu, odhadnout další průběh řízení a případná rizika. Budete tedy jednat s profesionály.

Co je oddlužení a insolvence?

Oddlužení je moderní a progresivně se rozvíjející zákonný prostředek, kterým mohou dlužníci, především fyzické osoby, řešit situaci, kdy mají více věřitelů, často čelí řadě exekucí a nedokáží již plnit své splatné závazky.

Insolvence, též insolvenční řízení, je druh soudního řízení, jehož cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Insolvence pomáhá jak dlužníkům, kterým nabízí možnost v rámci oddlužení snížit a vypořádat své dluhy, tak zároveň věřitelům, kterým se uhradí alespoň určitá část jejich pohledávek.

Jaké jsou podmínky oddlužení?

Pro žádost o oddlužení musíte v zásadě splňovat tyto podmínky:

 • Máte 2 a více věřitelů.
 • Vaše závazky musí být více jak 30 dní po splatnosti a nejste schopni je již nadále splácet.
 • Musíte být schopni hradit měsíčně zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce + minimálně stejnou částku věřitelům. V případě, že máte povinnost hradit výživné, je nutno připočíst i toto výživné. Podrobnosti vysvětlíme.
 • Nemůžete žádat o oddlužení dříve jak 10 let od Vašeho úspěšného dřívějšího oddlužení.

Jaké dokumenty potřebuji?

Pro sepsání návrhu na oddlužení mějte s sebou:

 • Průkaz totožnosti.
 • Údaje o vyživovaných osobách, tj. manželce, dětech, včetně rozhodnutí o výživném.
 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).
 • Aktuální pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, důchodový výměr, mzdový výměr. V případě potřeby Vám připravíme darovací smlouvu nutnou pro vstup do oddlužení.
 • Doklady potvrzující výši všech příjmů za posledních 12 měsíců.
 • Veškerou dostupnou dokumentaci ke svým dluhům.
 • Seznam majetku.

Chcete požádat o oddlužení?

Sjednejte si s námi schůzku. Provedeme Vás celým procesem oddlužení a vysvětlíme Vám všechny podrobnosti. Jsme jako Slezská insolvenční v.o.s. zapsáni v Seznamu insolvenčních správců Ministerstva spravedlnosti České republiky.

www.slezskainsolvencni.cz

Kontakty

KANCELÁŘ
Elišky Krásnohorské 1305/18,
736 01 Havířov-Podlesí
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí a Čtvrtek: 8:00 - 17:00
Úterý a Středa: 8:00 - 16:00
Pátek: 8:00 - 15:00

ZBAVTE SE KONEČNĚ DLUHŮZanechte nám zde své kontaktní údaje a my se Vám ozveme zpět

Požádat o oddlužení

  BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

  Každý pátek od 12:30 do 13:30 nabízíme v sídle naší advokátní kanceláře jednorázové bezplatné právní poradenství v délce 20 minut.

  Obsahem není podrobný rozbor podkladů či sepis listin ale pouze poskytnutí základních informací o právech a povinnostech klienta, případně doporučení vhodného postupu řešení dané věci.

  Bezplatné právní poradenství je poskytováno po předchozím objednání na tomto telefonním čísle:

  Mgr. Radim Struminský - Advokátní kancelář
  IČO: 66246008
  DIČ: CZ7302184934
  ID datové schránky (advokát): 9trdx49
  ID datové schránky (správce): 978yhcs

  PROVOZNÍ DOBA:

  Po: 8:00 – 17:00

  Út: 8:00 – 16:00

  St: 8:00 – 16:00

  Čt: 8:00 – 17:00

  Pá: 8:00 – 15:00

  So: zavřeno

  Ne: zavřeno

  INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE:

  INFORMACE pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  Advokát informuje své klienty v postavení spotřebitele, že pokud při poskytování právních služeb dojde mezi klientem – spotřebitelem a advokátem ke sporu, existuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, možnost mimosoudního řešení takového sporu mezi advokátem a klientem, přičemž subjektem mimosoudního řešení takových spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora.

  Kontaktní údaje a další informace naleznete na www.cak.cz.

  © Copyright 2000 - 2021 Mgr. Radim Struminský. Všechna práva vyhrazena.